نمايشگاه مجازى

ورود اعضاء به سايت

پيوندها

معرفى، ‌تاریخچه و عملكرد

با توجه به تبصره 41 قانون برنامه دومـ توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلـامی ایران و به استناد مصوبه شماره 1/12/16680 مورخ 77/10/12 شورای عالی اداری مقدمات ایجاد تشکل‌هـای همگن ـ تخصصی و نیز خانه‌هـای صنعت ومعدن استانی در سراسر كشور فراهمـ شد. از این سال به تدریج شكل گیری انجمن‌هـای صنایع همگن و خانه‌هـای صنعت معدن و تجارت استانها آغاز شد و پس از طی مراحل قانونی و تصویب اساسنامه عملـا خانه‌هـای صنعت، معدن و تجارت استانها راه اندازی شدند. اولین خانه صنعت، معدن و تجارت در این سال در تبریز تاسیس و در دی ماه همان سال خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی مراسمـ باشکوهی با شرکت بیش از 1500 تولید کننده و با حضور وزیر صنایع وجمع کثیری از مقامات و نمایندگان مجلس رسما راه اندازی شد. این تشکل‌هـا بانامـ هر استان و پی در پی اعلـامـ موجودیت کردند تاسیس پی در پی خانه‌هـای صنعت،معدن و تجارت در استان‌هـای مختلف و دفاع جانانه آنها از حقوق تولید کنندگان موجی از امید در دل کارفرمایان و دست اندرکاران تولید ایجاد کرد و در مدتی کمی خانه‌هـای صنعت، معدن و تجارت در تمامی استان‌هـای کشور فعال و با حضور در مراجع تصمیمـ گیر و تصیمـ ساز راه را برای احقاق حقوق جامعه تولید بازکردند.همچنین واگذاری بخشی از اختیارات وزارت صنایع و معدن به خانه‌هـای صنعت، معدن و تجارت در سال‌هـای گذشته با ابلـاغ وزیر انجامـ میشد که اکنون با حمایت وزارت صنایع و معادن تلـاش میشود تا این اختیارات بر اساس قانون به این تشکل واگذار شود. واگذاری اختیارات وزارت صنایع و معادن به خانه‌هـای صنعت، معدن و تجارت و اجرای طرح تحول اقتصادی لزومـ تشکیل خانه صنعت معدن وتجارت استانهاو رایزنی باتولید کنندگان را ضرروی کرده است.در حال حاضر براساس سیاستهای اقتصادی دولت دراجرای اصل 44 قانون اساسی مهمترین وظیفه خانه صنعت ومعدن فراهمـ ساختن زمینه حضور توانمند بخش خصوصی درعرصه تولید وسرمایه گذاری وكاهش تصدی گری دولت درعرصه صنعت وتولید میباشد كه درصورت تحقق واقعی این امر چشمـ انداز بسیار روشن وموفقی برای بخشهای تولیدی كشور قابل پیش بینی خواهد بود.

باعضویت هزاران واحد صنعتی فعال درخانه صنعت ومعدن وهمچنین هزاران واحد صنعتی در دست احداث خانه صنعت ومعدن میتواند نقش بسیار مؤثر وتأثیر گذاری درجامعه صنعتی كشور و استان ایفا کنند..براساس اساسنامه خانه‌هـای صنعت، معدن و تجارت، این تشکل در استان‌هـا با عضویت حداقل 7 تشکل صنعتی( انجمن‌هـای صنایع همگن) تشکیل میشود و با فعالیت رسمی آنها در استان تشکل‌هـای صنعتی و معدنی دیگر نیز میتوانستند مستقیما به عضویت این تشکل درآیند.تشکیل 31 خانه صنعت، معدن و تجارت در استان‌هـای مختلف به خوبی درجه فراگیری این تشکل را نشان میدهد. در این راستا خانه صنعت معدن استان گلستان در تاریخ 25/11/83 تحت شماره 114،و انتخاب جناب آقای محمدزمانی به سمت رئیس هیئت مدیره و دکتر حسین رحمانی به سمت نائب رئیس، بمنظوركمك به توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت ومعدن،دفاع از حقوق صنعتگران ومعدنكاران در مراجع قانونگذاری واجرائی كشور،ایجاد تسهیلـات وتشویق آحاد جامعه به سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی كه مهمترین عامل توسعه كشور وایجاد اشتغالهای مفید وپایدار در كشور خواهد بود، تلـاش درجهت رفع موانع تولید وافزایش روز افزون تولیدات صنعتی و معدنی بمنظور كاستن ازحجمـ واردات وافزایش صادرات غیر نفتی كشور، بعهده گرفتن وظایف اجرائی وبخشهای صنعت ومعدن وكاستن از مسئولیتهای اجرائی سازمانهای دولتی وافزایش توان دولت در هدایت ونظارت و حمایت از بخشهای تولیدی وصرفه جوئی در هزینه‌هـای جاری و آگاهی مردمـ و پیشبرد سیاستها و استراتژیکهای کلـان صنایع تاسیس شد.خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در چارچوب وظایف خود و برای تسریع ارتباط بین خانه‌هـای صنعت،معدن و تجارت استان‌هـا و فعالـان عرصه تولید این سایت را طراحی و راه اندازی کرده است. همکاری فکری و معنوی تولید کنندگان چراغ راه و راهنمای خانه صنعت معدن وتجارت گلستان در انجامـ بهینه وظایف خواهد بود.

خانه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان © 2018
صفـحـه اول | معرفى | ارتباط با ما | طراحى و پشتيبانى: شركت شبكه نگاه          استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.
فروشگاه اینترنتی